PRIK BSI ISO 9001 Plastimex

News

Regional Operational Programme

02.09.2014

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Zakup innowacyjnej technologii produkcji rur korugowanych z PP o średnicy 150 i 500mm.
Wartość projektu: 1 836 100,00 PLN
Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

————————————————————

Poprawa konkurencyjności Spółki dzięki poszerzeniu oferty o nowe średnice rur korugowanych z PP.
Wartość projektu: 1 827 682,00 PLN
Wartość dofinansowania: 749 050,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

————————————————————

Poprawa konkurencyjności poprzez uruchomienie produkcji kształtek segmentowych do systemów kanalizacji oraz usprawnienie procesu magazynowanie w spółce Plastimex.

Wartość projektu: 1 588 504,47 PLN
Wartość dofinansowania: 651 026.42 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

————————————————————

Modernizacja linii produkcyjnej rur kanalizacyjnych wpływającej na zwiększenie konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 746 640,00 PLN
Wartość dofinansowania: 306 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
 
 
ropsss

Plastimex Sp. z o.o.
42-287 Psary
ul. Powstańców 37
E-mail:biuro@plastimex.pl
Website:http://plastimex.pl
Customer Service:
phone +48 (34) 357 93 39
fax +48 (34) 357 91 05 Detailed contact
MENU

Plastimex